Sahte Belge Kullanımı ve Cezaları

Sahte Belge Kullanımı ve Cezaları - Belgede Sahtecilik sorunlarınızda işinin ehli, alanında uzman avukatlarımızdan en iyi destekleri alabilirsiniz.

Ülkemizde sahte belge kullanmak ve düzenlemek suretiyle oluşan vergi kaçakçılığı fiilleri, giderek artış göstermektedir.. Bu fiiller çoğu zaman sahte belge ticareti yaparak düzenledikleri her bir belge üzerinden komisyon geliri elde etmek amacıyla mükellefiyet tesis ettirenlerce işlenmektedir. Ayrıca mükellefiyet kaydı bulunan ancak gayri faal hale gelmiş şirketlerin ortaklarından devralınması suretiyle paravan şirketler meydana getirildiği ve bu şirketlerin yoğun bir şekilde sahte belge düzenleme faaliyetinde bulundukları görülmektedir.

Sahte belge kullanarak gerçekleşen vergi kaçakçılığı suçu temel olarak devlet hazinesine karşı işlenen ve maddi niteliği olan suçlardandır. Bu suçta sahte belgenin kullanımı ile bir kısım mal ve hizmet alım-satımı yasalara aykırı şekilde nitelendirilmekte, niteliği gerçek olmayan teslim ve hizmetlerin gerçekleştirilmiş gibi gösterilmesi sağlanmaktadır.

Yazımızda, önce sahte belgenin  tanımı yapılacak daha sonra da sahte fatura düzenlenmesinin ve kullanılmasının sonuçlarına yer verilecektir.

Vergi Usul Kanunu 359. Madde

Sahte belgenin tanımı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 359. maddesinin b bendinde yapılmış olup söz konusu madde hükmüne göre sahte belge “Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.” şeklinde hüküm altına alınmıştır.

Söz Konusu Kanun maddesinde ayrıca “muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge” tanımı geçmektedir. Uygulamada bu iki kavram genellikle birbirine karıştırılmaktadır. Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgenin tanımı ise “Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.” şeklinde tanımlanmıştır

Günlük yaşamda en çok karşılaşılan sahte belge düzenleme filleri aşağıdaki gibidir:

* Gerçek bir mükellef tarafından, hiç var olmayan bir alışveriş için belge düzenlenmesi
* Mükellefiyetini terk etmiş bir mükellefin daha önce bastırdığı belgeleri kullanması
* Belgelerin, Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde bastırılması
* Vergi Usul Kanunun aradığı şekil şartlarına uygun olamayan belge düzenlenmesi
* Gerçekte olmayan bir mükellef adına belge bastırılması ve düzenlenmesi
* Gerçek bir mükellef adına onun haberi olmaksızın aynı numaralar kullanılarak belge bastırılması ve düzenlenmesi

Sizlerde herhangi bir problem yaşıyorsanız ve detaylı bilgi edinmek isterseniz hemen web sitemizde yer alan numaralarımız aracılığı ile bize ulaşabilir ve sorularınızı iletebilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

 • 5.7.2023
  Kira hukukunda Kiralananın Muvazaalı Satış Yapıldığı İddiası
  6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 299. ve devamı maddeleri uyarınca konut ve çatılı işyeri kiralarındaki sözleşmeyi fesih nedenlerinin sınırlılığı, aynı yasanın 347. maddesi uyarınca konut ve çatılı işyerlerine ilişkin yapılan kira sözleşmelerinde sözle
 • 4.1.2023
  TÜZEL KİŞİLER MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDEBİLİR Mİ ?
  Yargıtay 9. Hukuk Dairesi´nin 2022/6929 Esas, 2022/8687 Karar sayılı ilamında da açıklandığı üzere; 4271 sayılı Türk Medeni Kanunu´nun "B. Kişiliğin korunması" "II. Saldırıya karşı" kenar başlıklı 24 üncü maddesi şöyledir: "Hukuka aykırı olarak kişilik ha
 • 9.11.2022
  CEZA KOŞULU ve GECİKME CEZASI
  Bir sözleşmede olmazsa olmaz konulardan olan CEZA KOŞULU ve GECİKME CEZASI hususunda Avukatlık Hizmeti almak isteyen herkes bizlere ulaşabilir. Bu alanda uzman avukatlarımız ile hizmet vermekteyiz.