Kira hukuku

Kira hukuku, bir malın sahibi ile malın kiracısı arasında yapılan sözleşmeden doğan sorumluklar olarak tanımlanabilir. Malı kiraya veren kişinin, kiralanan maliki olma zorunluluğu yoktur. Bu nedenle kiralama işlemi yaparken, kiraya veren kişinin kiralananın maliki olduğunu ya da maliki adına hareket etmeye yetkili  olmadığını kontrol etmek faydalıdır. Kiracı ise malı bedeli karşılığında kullanır. Kullanım sırasında kararlaştırılan sürede kira bedelini ödemesi gerekmektedir. Bu süre içinde kira parasının ödenmemesi halinde kiraya verenin alacağının tahsilini ve kiralananın tahliyesi için yasal yollara başvurma hakkı doğdu gibi ayrıca bu alacağa faiz de işlemeye başlar. Kullanım konusunda detaylar kira sözleşmesinde yazar. Kira sözleşmesinin yazılı olması zorunlu değildir. Ancak yazılı olması anlaşılan hususların ispatlanması açısından kolaylık sağlar. 

Kira sözleşmelerinde ayrıca kefil alınmakta olup bu hususta uygulamada ciddi yanlışlar yapılmakta ve önemli hak kayıpları yaşanmaktadır. Bu nedenle kira sözleşmesi düzenlenirken uzman bir avukattan yardım alınmalıdır. 

 

Kira sözleşmeleri kapsamında ortaya çıkan her türlü ihtilaf konusunda hizmet vermekteyiz. Bu alanda verdiğimiz hizmetlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: